1. Articles

תמלול קבצי אודיו רפואי

המלץ הכול על עמוד לינק תלונות הדפס מאמרשתף לינק זה בפייסבוקשתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף לינק זה ב-Deliciousשתף מאמר הגיע בשנת Diggשתף קישור זה ב-Redditשתף לינק הגיע ב-Pinterest

התמלול רפואי הופך אט אט למקצוע מיינסטרים. המודעות אצל האספנים לרווחים בידי טיפול רפואי פירושה שנתיים מקצוע תיעוד בעבור בתי בני אדם ומשרדי רפואה. לפניכם נכנס לתמונה התמלול הרפואי. היום, בתי בני אדם ואנשי רפואה מבררים כמעט בכל מקרה אנשי מקצוע מוכשרים לטפל בתיעוד אצל החולים.


תפקידו של מתמלל רפואי הנו להאזין לקבצי אודיו של רופאים ואנשי מקצוע בריאותיים ולהמיר ש למסמכי ספר.

המתמללים מאזינים להקלטות המוכתבות של הרופאים ומקליטים כש למחשב אם למעבד תמלילים. דוושת רגל ומערכת ראש הנם פריטים שנעשה בהם שימוש לסקירת עבודה ערוכה ולהימנע מהפרעות המולה מחוץ. מתמללים מתמללים דוחות, תלונות, מחקרים שנעשו בתחום ומכתבים.

מתמללים עשירים צרכנים לרוב רגועות למשל חברות, בתי חולים, מעבדות או גם באופן כללי בתיהם. האתר שלנו להן הופעת החדש, עתה יהיה בידכם להסיר קבצי אודיו במחיר חיבורי חיבור מהירים ולאחר מכן להעלות לגלות מאובטח, אשר בו רופאים ורופאים זכאים לקבל בחזרה גישה נדחת.

מתמללים בריאותיים בדרך כלל אינן מעדיפים אסמכתת. עם זאת, מחייב שיהיה זה לחומרי ריסוס אלו פגישת עבודה עם השפה הרפואית והבנה טובה של הטרמינולוגיה שלה.


כתוצאה מזה, אתה מסוגל לאתר מתמללים מסמכים רפואיים רבים שעבדו מהעבר במתקנים רפואיים בתפקיד כזה או אחר. בוודאי, ידע בהקלדה עם רמת ביצוע לתשומת לב ומהירות הנו שחייבים לעשות. כמו כן, מתמללים חיוניים למצוא טעויות בדקדוק ובעקביות.

שכרו אצל המתמלל הרפואי מותנה בגורמים שונים. מי שעוסק במסחר במתקנים באתר יוכל לראות רווח מכיוון $30,000 ל-$60,000. קבלני בניין פרטיים מעדיפים כסף במסגרת שעה לפי איכות הביצוע שאנו עובדים עם.


g