1. Articles

התמלול רפואי – באספקת העמוד לרופא

המלץ על מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף לינק זה הזמן בטוויטרשתף לינק זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-Deliciousשתף קישור הגיע בשנת Diggשתף קישור זה הזמן ב-Redditשתף קישור הגיע ב-Pinterest
תמלול קבצי אודיו רפואי כרוך בשינוי לגרסה ספר של הערות SOAP מוקלטות. רישום תגובות SOAP מבצעים בידי פרקטיקות רפואיות איזה מה תהליך תמלול קבצי אודיו נותר לאנשי המקצוע כיוון פעולה זו יכולה להזמין את כל בכל המקרים והמשאבים על ידי גוף רפואי.אודות פניו, כל מה שנראה שחשוב מאוד הינה תוכנת עיבוד תמלילים ונגן הקלטה מאמרים. ובכל זאת, פועלי חברת תמלול קבצי אודיו רפואי האם כך ירחיק מזה. זה הזמן יהיה מכריע בניהול מקצועי אצל רמת הערות SOAP שמסופקות באמצעות משרדי הרפואה, הכולל מעקב ואחסון באופן מוכשרת.

תמלול הקלטות לסגור דרישה תמלול קבצי אודיו רפואי בתבנית השלבים הבאים. בליבם תמלול הקלטות , קבלו קלטות שיחות מהפרקטיקה הרפואית, תמלל את שכפול תגובות SOAP הראשונות, מוצפן את הסתימות ובצע את אותם המשימה האמורה עבור כל אצווה ההקלטות של תגובות SOAP. מעכשיו, וודא את כל התמלילים לאיתור שגיאות והעבר את אותו התמליל חזרה למרפאה.

לפרטים באתר העומדות להבהיר מהווה שהתמלול הרפואי למכשיר שלו הנו מסוגים רבים, הנבדלים באמצעות המומחיות של הרפואה כגון וגם ענק הדוחות המתמללים. יש לעצמנו מגוון רמות MT כמו התמלול דוחות רדיולוגיה, תמלול קבצי אודיו דוחות קרדיולוגיה, התמלול דוחות H&P, התמלול תלונות תהליך ניתוחי, התמלול דוחות חנות מסחרית ועוד.


כמו שניתן לראות בבירור, עיסוק בתמלול רפואי יכול להיעשות וגם מהבתים. המשמעות הוא שמי שיש לו מגבלות משפחתיות בקרב הישארות בדירת המגורים וכן דרישות עסקיים דחופים, בוודאי יש להם זכאות לבחור בפעילות על ידי התמלול רפואי.
g