1. Articles

לתמלול אודיו על ידי זיהוי קול מותקן קצת בצורה ניכרת משתמשים

המלץ על אודות קישור עמוד תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה הזמן בפייסבוקשתף לינק זה בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף עמוד הגיע ב-Deliciousשתף מאמר הגיע בין השנים Diggשתף עמוד זה ב-Redditשתף עמוד זה הזמן ב-Pinterest
כאשר טכנולוגיית זיהוי הקול נתהוותה לראשונה, מתמללי אודיו שונים חשבו שהקריירה מיוחד תסתיים בקרוב, אילו מה מעתה, כשהטכנולוגיה זמינה באופן מיידי יותר מעשור, השימוש הכספי בטכנולוגיה הוא אינם זה הזמן לרמה שבה יוכל להיות פחד מהותי הכול על קיומן על ידי פירמות לתמלול אודיו או לחילופין מתמללים.


מגמות לימוד הפקה של בתי עסק פרסום המשתמשות בתמלול אודיו להתפתחות יחודיים סבורים שזיהוי קולי כלל לא תלוי בתקני האיכות הדרושים לחומרים אלו בתמלול. לחברות הטלוויזיה שמשתמשות בתמלילים להוספת כתוביות לתוכניות היו ציפיות מעולות מיישומי זיהוי קולי, אך לאחר שנבדקו, היוו בתמלילים שגיאות בולטות, וכדי שהכתוביות יסונכרנו בצורה מצויינת בעלות האודיו בתוכניות הדיוק שאנו חיפשו היה מסביב ל-98%.

תמלול הקלטות עשיית הבריאות הרגישו שיישומי זיהוי קולי יגרמו להם לצמצם מחירי על תמלול קבצי אודיו רפואי, ורופאים מגוונים קנו רק את התוכנה היקרה, רק על מנת לזרוק וש מאוחר 2 שנים לאחר שהתנסו שהינם בדרך כלל בעבור התכתיבים כלשהו. המינוח הרפואי המורכב וש משתמשים הרופאים בהכתבות אינם זוהה במדויק באמצעות התוכנה, וחלקים בתמלילים הרפואיים היוו ריקים או לחילופין שגוי איות, ודרשו עריכה קולנועית יאריך.

טכנולוגיית הזיהוי הקולי בנויה על בדבר תהליך המרה של סאונד ראשון לפורמט דיגיטלי התואם למחשב, קצב הדגימה בידי האפליקציה קובע אחר איכות ההמרה מאנלוגי לדיגיטלי, ובמהלך תהליך הגיע כמות הרעש צריכה לקחת ליטול מסונן, זה שהמיקרופון אינן קולט אפילו שאון נפרד, למעט הרמקולים, אשר להבין רק את כוללות השיטה ע”מ שהיא תיהיה משתלמת באופן מסחרית. אולם ע”מ שהדבר טובה, אישי המולטימדיה, הרופאים, עורכי החוק שזקוקים לתמלול אודיו דורשים הכשרה והדרכה אודות ניצול של בטכנולוגיית זיהוי קול.


http://www.portal-asakim.com/Articles/Article60869.aspx שהתהליך נראה מעכשיו, אנשי מקצוע האלו שבעי רצון משימוש בכלי אנוש לתמלול אודיו, וחברות תמלול קבצי אודיו אודיו כאן מתוך מטרה להישאר, ועד שיישומי זיהוי קולי יתקבלו בחיוב לשימוש.g