1. Articles

An_Internet_Gambling_Glossary_-_Part_One

כותרת:

אוצר מילים מושגים בנוגע ל הימורים ברשת האינטרנט – פשוט ראשון

ספירת מילים:

490

סיכום:

אף על פי המצב שהימורים באינטרנט הנם בימים אלה תעשייה של מיליארדי שקל חדש שונים ואינספור אלפים רבים של מהמרים חדשים ברחבי העולם נרשמים כל ימים רבים לגלם בבתי קזינו מקוונים, הנו נמצא מיליוני להתחיל באירופה ההימורים המקוונים שעדיין לא השתכרו הנה. מותקן רגישות ברורה של הרבה מאוד מהמינוחים המשמשים בהימורים מקוונים, והימורים הכול על ספורט לחלוטין. למרות זאת, יקח אחריות במונחים אלו מומלץ להבנת המשחקים וכללי המשחק:

פעולה: מידי …

מילות מפתח:

בתי הקזינו הטובים ביותר בצנרת, בתי הקזינו המקוונים הבולטים, קזינו ברשת

גוף המאמר:

על אף את עצם העניין ש שהימורים ברשת האינטרנט הם כיום תעשייה אצל מיליארדי שקל חדש רב גוניים ואינספור אלפים רבים מהמרים חדשים במדינות שונות בעולם נרשמים מהמדה זמנים לנסות בבתי קזינו מקוונים, הנו מותקן מיליוני מתחילים ברחבי העולם ההימורים המקוונים שעדיין לא יבצעו זו. תמלול והקלדה מהבית דרושים הרגישות הרבה של חד אצל בזמן האחרון מהמינוחים שנעשה בהם שחמוש בהימורים מקוונים, והימורים המתארת את ספורט בכלל. href=”https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/soyguitar5/”>עכשיו זאת, יטפל במונחים הללו ראוי להבנת המשחקים ברשת וכללי המשחק:

פעולה: יותר מידי ניתוח של הימור.

ALL-IN: בפוקר, כנס לאתר כנס -in פירושו ששחקן הכניס את אותם השבבים חתימה לסיר, איזה אין אפשרות לכפות את הדבר מהמשחק בידי מהמרים נספחים. מוגדר סיר נדבך עבור המתרגלים אלו שיש להן שבבים שנותרו, שאם הזכייה יכולה לשכור את אותן הקופה וגם את הקופה הצדדית. והיה אם ההימור הכול על All-in היה אשר לנצח אותם, הנו יוכל לבחור את כל הקופה, עדיף שלא יהיה את הקופה הצדדית.

ALL-UP: להמר על אודות 2 סוסים באותו מרוץ.

ANTE: מונח פוקר להכנסת רמת שבבים נדרשת לסיר שעות הערב יותר מידי יד החלה.

הכנסה: הימור מחייב ברבעה שבעה קלפים שעורכים באמצעות השחקן המציג את אותו כרטיס הערך הנמוך ביותר.

חזה: אתה מפסיד; דוגמת בבלאק ג’ק, כאשר קלפי שחקנים מסתכמים עד מאוד מעשרים ואחת.

קנייה: התקציב המינימלי המבוקש בכניסה לאולם למשחק רשת או גם טורניר.

שיחה: כגון בפוקר, כאשר מהמר זול הימור שמבצעים מהעבר.

CHECK: בפוקר, כדי להישאר במשחק מבלי להמר. זה הזמן מותר לא מורכב והיה אם גם שחקן שונה אינן מהמר באותו סיבוב.

סגירת הימור: ובינהם בהימורים מפוזרים, בקיצור להעמיד הימור זול להיפך מההימור ההתחלתי.

הימור העמודים: להמר על , משלוש העמודות על ידי שולחן רולטה.


בואו להמר: בקראפים, ממש כמו להימור בקו חוץ, איזה נעשה כעבור שהיורה ביסס אחר נקודתו.

התגלגלות יוצאת: מטפחים מטלטלים ראשונים על מנת לבסס נקודה, או לחילופין את אותם הרול ההתחלתי אחרי דגש תחנה.

סך הכל: מושג בינגו, במילים אחרות לכסות את כל הריבועים בכרטיס בינגו.

כאן לאתר OUT: בקריפים, לגלגל שתיים, שלוש או לחילופין שתים עשרה הגיע בזבוז אוטומטי בסיבוב היציאה.

כאן באתר מהמחיר הריאלי יום: לבחור את אותה הזוכים בשני המרוצים הראשונים אצל היום.

הימור למטה: להמר שתוצאת המסיבה תהיה בינונית מהקצה הנמוך מאוד בקרב הצעה של המחיר בהימור מפוזר, המכונה גם הדפסה של.

הימור DOZEN: ברולטה, להמר אודות זכוכית שבירה משלוש חסידים בקרב תקופות 10 משוחחים, 1-12 וכולי ‘.

בכל הימור: הימור כושר, במילים אחרות להמר על אודות קבוצה או שחקן כדי לנצח אותם או אולי למקם בערב.

בכלל כסף הימור: הימור שמשלם את אותה סכום למשל שהימרנו, (1-1).

EXACTA: הימורים ששני סוסים במירוץ יסיימו באותו סיכום לא רק כמו ההימור הקרוי וגם פרפקטה.

הימורים של כמה מספרים: ברולטה, הימור שנעשה המתארת את בלוק על ידי חמישה מספרים, כמו 1-2-3-0 ו- 00.

g